Orbitaal laswerk 

Hoewel onze lassers uitstekend handmatig laswerk leveren, wordt er door ons zoveel mogelijk orbitaal gelast. De voordelen ten opzichte van andere lasprocessen zijn daarvoor doorslaggevend. Naast de vraag uit de markt voor een constante en  garandeerde kwaliteit is de tijdsfactor mede bepalend. Hoewel de voorbereiding voor het maken van de las meer aandacht vraagt, is de totaal benodigde tijd aanzienlijk lager dan bij een handlas wat terug te zien is in onze kosten. Daarnaast is de kwaliteit van “fieldwelds” die soms op moeilijk bereikbare locaties uitgevoerd moeten worden, met orbitaal lassen goed te garanderen. Het orbitale lasproces maakt belangrijk onderdeel uit van ons beleid dat een hoge kwaliteit en een gunstige prijs goed samen gaan.

2.png