Veiligheid en milieu

Bij het voeren van onze bedrijfspolicy staat de veiligheid van onze eigen medewerkers, onderaannemers en opdrachtgevers voorop. Wij voeren een actief beleid door te motiveren, het geven van trainingen, duidelijke instructies en investeren continu in "state of the art" materieel en gereedschap. Bij het uitvoeren van onze projecten hanteren we, zowel in onze werkplaats als op locatie  een " Safety First" en "Zero Accident" Policy. We conformeren ons aan de geldende arbeidsnormen, CAO's en technische standaards.

Wij beseffen de noodzaak  het milieu te beschermen, afvalstromen te beheersen, waar mogelijk te reduceren en energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Bij het  uitvoeren van onze projecten dragen wij hier o.a. zorg voor door:

  • Ons te houden aan de geldende milieu eisen
  • Controle op emissies, afval en afvalwater
  • Afvalstromen te scheiden
2.png